Ръководство

 

Нели Беширова

Изпълнителен директор
и председател на Съвета на директорите

 

Манол Чакъров
Член на Съвета на директорите

Емилия Стефанова
Член на Съвета на директорите