Оператор обработване на радиоактивни отпадъци

ОБЯВЛЕНИЕ

За експлоатация на Съоръжение за преработка на отпадъците, на площадка 1-4 блок АЕЦ“Козлодуй“, „РИСК ИНЖЕНИРНГ“ АД търси да назначи

 

·       Оператор обработване на радиоактивни отпадъци;

1. .Основни задължения:

·       Сменен режим на работа; месторабота гр.Козлодуй, площадка АЕЦ“Козлодуй“

·       Извършва оперативно и/или ремонтната дейност при обработка на радиоактивни отпадъци посредством Съоръжение за преработка на отпадъците

 

2. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

·       образование – средно техническо или по-високо;

·       професионален опит – не по-малко от 1 година в област, изискваща познания в  областта на техниката.

 

3. Други специфични изисквания за заемане на длъжността:

  • Да премине успешно проучване за работа в стратегически обект АЕЦ „Козлодуй“;
  • Работа в среда с йонизиращи лъчения. Да няма противопоказания за работа в среда с йонизиращи лъчения съгласно Наредба №11 на МЗ за здравни норми и изисквания при работа в среда с йонизиращи лъчения;
  • Лицето преминава специализирано обучение и вътрешни изпити  по реда и условията, регламентирани в нормативните документи.

 

4. Начин за провеждане подбор на кандидатите: разглеждане на документите и интервю. Одобрените кандидати по документи ще бъдат поканени на интервю.

 

5. Необходими документи:

·       Автобиография, в която заявяват и позицията/позициите, за които кандидатстват;

·       Копие от диплома за завършено образование.

 

6. Документите се подават на имейл: emiliya.sabkova@riskeng.bg или по пощата на адрес: гр.София, кв.Бъкстон, ул.Вихрен №10  за Емилия Събкова от 05.04.2021г. до 29.04.2021г.

Лице за контакти: Красимир Попов – главен експерт в дирекция „Ядрена енергетика“: 02/8089420

Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита