Контакти

ЦЕНТРАЛЕН ОФИС ул. „Вихрен” 10, гр. София 1618
Факс: +359 2 9507751
e-mail: riskeng@riskeng.bg
Изпълнителен директор Tел: +359 2 8089702
Административен директор Тел.: +359 2 8089 704
Търговски директор Tел: +359 2 8089 529 / 530
Директор „Ядрена Енергетика“ Тел.: +359 2 8089 402 / 422
Директор „Конвенционална енергетика и енергоспестяващи технологии“ Тел.: +359 2 8089503
Директор „Строителство и възобновяема енергия“ Тел.: +359 2 8089504
„Връзки с обществеността“: e-mail: pr.bg12@gmail.com
Форма за запитване
Полетата, отбелязани със звездичка (*) са задължителни.
Офис на „Риск Инженеринг” АД в АЕЦ „Козлодуй”
гр. Козлодуй 3320
Площадка АЕЦ Козлодуй,
сграда на Заводски Строежи, ет. 3
Risk Engineering Resolution Ltd.
95 High Street
Yeadon, Leeds
United Kingdom
LS19 7TA