Ядрена енергетика

„Риск Инженеринг“ предоставя  консултантски и инженерингови услуги в областта на ядрената енергетика в съответствие с най-съвременните стандарти за качество, както и услуги и продукти на базата на дългогодишния опит от безопасната експлоатация на ядрени реактори с вода под налягане.

Консултантските и инженерингови услуги обхващат всички етапи от жизнения цикъл на едно ядрено съоръжение: извършване на необходимите проучвания и дейности за неговото проектиране, изграждане и пускане в експлоатация, управление на безопасността по време на експлоатация, планиране и извършване на необходимите реконструкции и модернизации, управление на радиоактивните отпадъци, извеждане от експлоатация.

Компанията и свързаните с нея дружества извършват ремонтни дейности на редица енергийни обекти в България и чужбина. Фирмите, извършващи ремонта и поддръжката на енергийни обекти, притежават всички необходими сертификати за прецизна и качествена работа като се справят блестящо със задълженията си в оптимални срокове.