Управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво

Абилико АД има опит във всички фази на управлението на отработено гориво. Поведението на отработеното гориво е изследвано чрез детерминистични и вероятностни анализи на безопасността за АЕЦ „Козлодуй” и в хранилището за мокро съхранение на територията на централата. Фирмата е работила по изследване и дефиниране на проектните основи на тези съоръжения. Понастоящем имаме изграден екип от експерти, които могат да разрешат всички проблеми в областта на съхранението на отработено гориво.

Фирмата е участвала активно в разработването на анализите на безопасност и експлоатационната документация за лицензиране на хранилището.

В съответствие с националната стратегия на България за управление на радиоактивни отпадъци и отработено гориво една от мерките е строителството на хранилище за сухо съхранение, което ще приема отработеното гориво от всички блокове на АЕЦ „Козлодуй”. Изграждането на такова съоръжение ще позволи отлагането на вземане на решение за бъдещото съхранение на ядреното гориво. Първата фаза на хранилището за сухо съхранение за 3024 горивни касети е завършено и готово за използване. Абилико АД е участвало във фазата на разработване на работния проект и в строителството на хранилището.

 
Всички услуги