Структурен анализ на сложни конструкции при екстремни натоварвания

Абилико АД предлага комплексна оценка на поведението на критични елементи от инфраструктурата (включително АЕЦ) при сложни екстремни външни въздействия като земетресения, наводнения, взривове, удар от летящи предмети (включително удар от самолет), торнадо и т.н. Дружеството разполага със собствена методика за моделиране и анализ на екстремни въздействия, която е прилагана многократно и е оценена от външни международни експерти като надеждна и на световно ниво. Анализите на А92 реакторен комплекс при удар на голям пътнически самолет са извършени от Абилико АД в сътрудничество с други партньорски фирми.

Всички услуги