Риск Инженеринг АД

Риск Инженеринг АД е модерна компания със солиден опит в сферата на енергетиката.   

Дейността ни е свързана с оценка на риска и управление на експлоатационната надеждност на енергийни и големи промишлени обекти. С нарастване броя и сложността на проектите, дружеството придоби ценни познания и разшири обхвата на дейността си до пълен набор от инженерингови и консултантски услуги и изгражда репутацията си на лидер на международния пазар.  

Нашите експерти търсят гъвкав подход и иновативност при задоволяване на нуждите на клиентите, осигурявайки първокласно качество и пълно съответствие с международните стандарти и изисквания. Дружеството си сътрудничи с водещи международни компании и научно-изследователски институти с цел развитие и обмен на технологии.  Риск Инженеринг АД е коректен и дългосрочен партньор на частни и държавни компании за изпълнение на мащабни, независими технически одити и проекти.

 

Фирмени факти:

  • Дата на основаване: 1992 г.
  • Частно акционерно дружество
  • Брой висококвалифициран персонал: 200
  • Брой работници: 200
  • Интегрирана система за управление
  • ( ISO 9001:2008,  ISO 14001:2004,  BS OHSAS 18001:2007)
  • Офисна мрежа: България, Турция, Виетнам, Великобритания
  • Активи: 200 млн. лв.