Ремонт и поддръжка

Абилико АД извършва ремонт и поддръжка на енергийни обекти с помощта на човешкия ресурс и оборудване на свързани компании, в т.ч.:

 •  Демонтаж на машини, мрежи и оборудване
 •  Ремонт на електрически съоръжения
 •  КИПиА, включително монтаж, ремонт и настройка на системи за автоматично управление
 •  Електрообзавеждане
 •  Термична изолация
 •  Дефектоскопия
 •  Поддръжка на машини, приспособления и оборудване за:
  •  Енергетични съоръжения
  •  Ел.двигатели и ел. приспособления
  •  КИПиА и системи за автоматично управление
  •  Товароподемна техника
  •  Компресорни и дизелни агрегати
  •  Открити разпределителни уредби 110 kV
Всички услуги