Развитие на софтуер за системи за контрол и управление

Абилико АД има дългогодишен професионален опит в използването на компютърна  и микропроцесорна техника за автоматизация на технологични процеси в области на енергетиката. Една от дейностите, на които дружеството отделя особено внимание, е проектирането и изграждането на компютърно базирани информационни и управляващи системи и софтуер свързан с тях, производство на цели системи под ключ, а така също и разработката на специфичен хардуер и софтуер по заявка на клиенти.

Разработени от Абилико АД системи работят в момента в атомните и конвенционалните електроцентрали в България. Пример за такива разработки са Системата за индикация на параметрите за безопасност (SPDS), Системата за контрол на критичните параметри (PAMS), Изграждането на връзка за обмен на данни на тези системи с Центъра за управление на авариите в АЕЦ „Козлодуй” и др.

Всички услуги