Разработка на симулатори

Абилико АД има значителен опит в надстройката на симулатори за ядрени и топлоелектрически централи, разширяване на обхвата на симулиране, както и поддръжката и експлоатацията на симулатори. Нашият опит е изграден в сътрудничество с водещи производители на симулатори в САЩ и Европа. Инженеринговите услуги, предоставяни от нашата фирма покриват целия обхват на симулационния процес и необходимите анализи, планиране, проектиране, изпълнение, настройка и тестване.

Особености на нашия подход към обновяването, експлоатацията и поддръжката на симулатори е взаимодействието между проектиране и анализ на системите, опита от експлоатацията, инженерните симулации и симулациите в реално време, провеждани за цялостното разбиране на поведението на симулираната система.

Нашият екип е специализиран във всички аспекти на математическото моделиране за постигане на най-добрите инженерни симулации и тренажори в реално време:

  •  Симулация на хидравлични и топлинни потоци, включително двуфазна многокомпонентна термохидравлика в състояние на неравновесие за ядрени и топлоелектрически блокове
  •  Физика на активната зона
  •  Радиационен мониторинг и оценка на източника
  •  Моделиране на процесите на горене и димни газове в пещи на природен газ и въглища за топлоцентрали и други електрогенериращи мощности
  •  Турбини и други системи от баланса на централите
  •  Контрол и автоматизация на процеса, графичен потребителски интерфейс за цифрови системи за контрол
  •  Електрическо оборудване и системи за електрическата мрежа
  •  Реплика на контролната зала, съоръжения за инструктора на симулатора, електрозахранване и проектиране на компютърния комплекс на симулатора

Производството на ядрена енергия е основното направление за инженерни и тренировъчни симулационни дейности. В сътрудничество с нашите партньори, ние предоставяме инженерни услуги за клиенти в чужбина.

 
Всички услуги