Период на изпълнение 2002 - 2004
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ЗАМЯНА НА ТРЪБНИТЕ СНОПОВЕ НА КОНДЕНЗАТОРИТЕ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 С ТРЪБИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА ИЛИ ДРУГ, НЕСЪДЪРЖАЩ МЕД МАТЕРИАЛ

Съгласно Договора, дейностите по замяна на тръбните снопове трябваше да бъдат извършени в рамките на годишния планов ремонт на съответния блок. Такава дейност при ограничени срокове не беше извършвана никъде по света.

За тази цел беше необходимо да има достатъчно точен проект, правилно планиране, както и качествено изпълнение на дейностите. При изпълнение на работите в рамките на 80 денонощия е извършен демонтаж на около 1300 тона и монтаж на нови 1300 тона оборудване. Всички тези дейности са извършени от „Риск Инженеринг” АД качествено и в срок. Работите на блок 6 са извършени за 80 денонощия, а на блок 5 за 70 денонощия.

Към всички проекти