Image
Период на изпълнение 2011 - 2013
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧНИЯ ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОК 6 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ С МОДЕЛ НА УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Целта на проекта е привеждането на симулатора в пълно съответствие с вида и поведението на блока-прототип след въвеждането в експлоатация на модернизираните управляващи системи за безопасност. С това се реализира и усъвършенстване на качеството на симулация и на експлоатационните характеристики на самия симулатор и разширяване на възможностите на симулатора за удовлетворяване изискванията на потребителите към обучението или други форми на използване.

Към всички проекти