Image
Период на изпълнение 2009 - 2010
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧНИЯ ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД, БЛОК 6 С МОДЕЛ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ В АВАРИЙНИ И СЛЕДАВАРИЙНИ СИТУАЦИИ ЧРЕЗ СИМУЛАЦИЯ

Целта на проекта е изграждането на симулирана версия на „Система за контрол на критичните параметри в аварийни и след аварийни ситуации”. Тя представлява пълен функционален аналог на действащата система, инсталирана в командна зала на блок 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Системата максимално припокрива външния вид на изграденото оборудване и позволява да се провежда обучение на оперативния персонал в ПМС-1000, в среда максимално близка до тази на блока прототип.

Към всички проекти