Image
Период на изпълнение 2010 - 2012
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА МОДЕЛА НА ЯДРЕНАТА ПРОИЗВОДИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА СИМУЛАТОР С ПЪЛЕН ОБХВАТ НА СИМУЛАЦИЯ И МАКЕТ НА БЛОЧЕН ЩИТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА БЛОК 6 НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Основна цел на проекта е разширяване на обхвата на симулация по отношение на режимите на нормална експлоатация, отклонения от условията за нормална експлоатация и аварии при значително повишаване на качеството на симулация за ядрената паропроизводителна инсталация (ЯППИ) в разширения обхват на симулация. Едновременно с това е предвидено усъвършенстване на експлоатационните характеристики на симулатора, както и разширяване на възможностите му за удовлетворяване изискванията на потребителите към обучението или други форми на използване, които включват проверка на аварийни инструкции и/или процедури.

Към всички проекти