Период на изпълнение 2014 - 2018
Възложител АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

Удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на аец козлодуй

Риск инженеринг АД участва в проектите за обосновка на възможността за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй като участник в международните консорциуми изпълняващи задачите.

В обема на отговорностите на Риск инженеринг АД влизат основно следните дейности:

  • Обосновка на възможността за удължаване на срока на експлоатация на основните строителни конструкции;
  • Обосновка на възможността за удължаване на срока на експлоатация на синхронните генератори на ДГС;
  • Обосновка на възможността за удължаване на срока на експлоатация на подземните тръбопроводи от системата QF;
  • Подготовка на предложения за изменение на Отчета за Анализ на Безопасността;
  • Събиране и управление на входните данни, необходими на останалите участници в консорциумите;
  • Преглед и съгласуване на отчетните документи и анализи, разработени от другите участници в консорциумите.
Към всички проекти