Image
Период на изпълнение 2007 - 2008
Възложител Мини Марица-изток ЕАД

СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ "РУДНИК ТРОЯНОВО 3"

Строително монтажните работи на обект „Рудник Трояново 3" са на подобект "П/ст 110/20/6кV №7”: Реконструкция на комплектно разпределително устройство (КРУ) 20kV и 6kV и земна защита. Първична комутация

Рехабилитацията на подстанция 7 включва:

  •  Първична комутация на КРУ 20kV и 6kV, заземителна система - доставка монтаж и пускане в действие;
  •  Вторична комутация на КРУ 20kV и 6kV, заземяване на звездния център на трансформатора страна 20kV и 6kV - доставка,  монтаж и пускане в действие;
  •  Осветителна инсталация и строителни работи.
Към всички проекти