Период на изпълнение 2005 - 2006
Възложител Национална електрическа компания ЕАД

СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И ПУСКОВО-НАСТРОЕЧНИ РАБОТИ ЗА ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ НА 6 ОБЕКТА НА НЕК ЕАД

Задачата включва: проектиране на работни проекти, съгласно техническите изисквания; доставка и монтиране на апаратурата за телемеханика; въвеждане на системата в действие; включване към веригите за вторична комутация за телесигнализация, телеконтрол и телеизмерване; доставка и монтаж на измервателни преобразуватели и апаратура за основно и резервно захранване на ТМ

Към всички проекти