Image
Период на изпълнение 2004 - 2006
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

САНИРАНЕ НА НОСЕЩАТА КОНСТРУКЦИЯ НА ТРАНСПОРТЬОР 113 В ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2

Санирането на носещата конструкция на транспортьор Т113 протича в две фази – проектиране и изпълнение.

Във фаза 1 се разработват технологични проекти за саниране и изпълнение на антикорозионна защита на конструктивните елементи на съоръжението и Конструктивен проект за осигуряване на нормативната и експлоатационна надеждност на съоръжението.

Конструктивният проект включва:

  • разработване на подробен модел от крайни елементи на неукрепената конструкция на естакадата,
  • анализ на поведението на неукрепената конструкция при динамични въздействия чрез прилагане на нелинеен монотонен статичен анализ и изследване във времето с реални и синтезирани акселерограми,
  • проверка на носещата способност на основните елементи от естакадата въз основа на получените от модела усилия и определяне на механизма на разрушение за колоните и ригелите,
  • работни проекти за усилване на конструкцията на транспортьора.

Проектирано и изпълнено е усилване на транспортьора с въглеродни нишки.

Към всички проекти