Период на изпълнение 2006 - 2008
Възложител Агенция за ядрено регулиране

СЪДЕЙСТВИЕ НА АГЕНЦИЯТА ЗА ЯДРЕНО РЕГУЛИРАНЕ В СЪЗДАВАНЕТО НА РЕГУЛАТОРНИ РЪКОВОДСТВА

Основната цел на проекта е да се използва опита на други регулаторни органи в Европейския съюз за подпомагане на Българската Агенция за ядрено регулиране в следните 4 области:

  • Разработване на ръководства за подпомагане на работата на инспекторите и организациите получаващи лиценз да разберат и постигнат съответствие със Закона от 2002 година и свързаните с него наредби;
  • Повишаване на възможностите на АЯР за оценка на документи свързани с безопасността и осигуряване на адекватно обучение за новоназначени инспектори в областта на оценка на безопасността;
  • Разработване на системи за обучение и управление на компетенциите в АЯР;
  • Разработване на Система за Управление на Качеството.
Към всички проекти