Image
Период на изпълнение 2003 - 2005
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

СЪБИРАНЕ И ОБРАБОТКА НА ВХОДНИ ДАННИ ЗА ПОДМЯНА НА УНИФИЦИРАН КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА (УКСТ) НА СИСТЕМИ ЗА НОРМАЛНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ЗА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" СЪС СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ OVATION

„Риск Инженеринг“ АД участва в събирането, проверката и обработването на входните данни за подмяната на несистемния УКТС, изпълнен на релеен принцип с по-съвременна система за управление OVATION. Проектът е част от Програмата за Модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ Козлодуй. Внедряването на системата се прави с цел да се модернизира Системата за задействане на средствата за безопасност (ESFAS), разработени са идеен и технически проект, а самата подмяна на несистемния УКТС се прави по време на годишния планов ремонт на всеки от блоковете.

Към всички проекти