Image
Период на изпълнение 2008 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТВАНЕ НА СОФТУЕР – КОМПЛЕКСНА БАЗА ДАННИ ЗА РАДИАЦИОНЕН МОНИТОРИНГ НА ПЛОЩАДКАТА И ОКОЛНАТА СРЕДА НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Софтуерният продукт е база данни, създадена да дава информация на операторите за текущите радиационни параметри, да съхранява и обобщава данните на площадката и в околната среда, и да предоставя възможности за даване на отчети и филтриране на данните по различни параметри.

Към всички проекти