Период на изпълнение 2008 - 2010
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТВАНЕ НА КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОМПЛЕКС ОТ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА УПРАВЛЯВАЩИ СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Задачата включва доставка, демонтаж на старото оборудване, монтаж и настройване на новото оборудване.

Изготвен е работен проект за замяна на съществуващите управляващи системи за безопасност на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” с нови, използващи съвременни технологии за производство. Замяната се налага поради изчерпване на ресурса на старите системи.

Проектът осигурява повишаване на експлоатационната надеждност, подобряване на условията за експлоатация на системите за контрол и управление и на метрологичните характеристики на оборудването.

Към всички проекти