Image
Период на изпълнение 2009 - 2010
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИДЕЕН И РАБОТЕН ПРОЕКТ НА ПУЛТОВЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ В АЕЦ КОЗЛОДУЙ

Разработвани са идеен и работен проект на пултове на Дежурен атомен енергоблок, Инженер-старши по управление на реактора (ИСУР) и Старши оператор по управление на турбината (СОУТ) на пултовете за управление на блокове 5 и 6, с вграждане на съществуващите работни станции и монитори.

Целта на проекта бе да се извърши проектирането на замяната на съществуващите пултове с нови от съвременен тип, изградени на базата на доказали своята надеждност материали и конструкции, при запазване на всички съществуващи функции и подобряване на функционалните възможности, за създаване на качествено нова работна среда на оперативния персонал на пултовете за управление на блокове 5 и 6 и на пълномащабния симулатор в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Към всички проекти