Image
Период на изпълнение 2006 - 2007
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ИНДИВИДУАЛЕН КОНТРОЛ (АИСИДК) ПРИ ДОПУСК НА ПЕРСОНАЛ В КОНТРОЛИРАНИТЕ ЗОНИ НА "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Целта на разработката е внедряването на автоматизирана система за индивидуален дозиметричен контрол на работещите в контролираните зони на АЕЦ „Козлодуй”, обработката на данните и извеждането на различни справки.

Етапи на проекта: работна документация, кодиране на програмното осигуряване и разработка на база данни, доставка и провеждане на приемателни изпитания.

Системата е интегрирана с основни системи от състава на информационната система на АЕЦ „Козлодуй” като „Автоматизирана информационна система за организиране на експлоатационната дейност”, „Персонал” и др.

Към всички проекти