Период на изпълнение 2004 - 2005
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

РАЗРАБОТКА НА КОНСТРУКТИВНО - ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ГРУПОВО И ИНДИВИДУАЛНО УПРАВЛЕНИЕ (СГИУ) НА ПРИВОДИТЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА (СУЗ) ЗА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ “КОЗЛОДУЙ”

Електрооборудването на системата за групово и индивидуално управление и контрол на положението на органите за регулиране (ОР) на реактора (СГИУ) е предназначено за модернизация на системата за управление на реактор ВВЕР-1000 (В-320) на 5 и 6 блок на АЕЦ „Козлодуй”.

Проектът за модернизация на СГИУ включва:

  •  пълна модернизация на апаратурата по електрическата част;
  •  пълна подмяна на ОР на СУЗ – блокове за преместване, датчици за положение, блокове електромагнити, чохли и щанги;
  •  подмяна на силовите трансформатори;
  •  пълна подмяна на силовите кабели, захранващи приводите на електромагнитите и контролните кабели към датчиците за положение на ОР (вътре и извън хермозоната);
  •  подмяна на апаратурата за управление и сигнализация на ОР на пулт и на оперативни панели в БЩУ;
  •  доокомплектоване на табла постоянен ток с клеми и релета за формиране на защита “Загуба на оперативно напрежение”.
Към всички проекти