Период на изпълнение 2011 - 2013
Възложител Европейска комисия, Програма INSC

РЪКОВОДСТВО И ПРОЦЕДУРИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИИ: УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА АВАРИЙНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И РАЗРАБОТВАНЕ НА РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕЖКИ АВАРИИ

Проектът предвижда разработване на методическо ръководство и предоставяне на методическа подкрепа за всички процедурни стъпки, необходими за разработването и валидирането на Ръководство за управление на тежки аварии (РУТА) и Симптомно ориентирани аварийни инструкции (СОАИ) за спрян реактор за енергоблоковете, експлоатирани от ННЕГС Енергоатом, Украйна, а именно:

  •   Ровненска АЕЦ, блок 1 (ВВЕР 440/213)
  •   Южноукраинска АЕЦ, блок 1 (ВВЕР 1000/320)
  •   Запорожска АЕЦ, блок 1 (ВВЕР 1000/320)

Анализите се извършват с MELCOR 1.8.5, Relap5 и други кодове за оценка на параметрите и времевите интервали на процесите, както и за прилагане на стратегиите за управление на тежки аварии и СОАИ.

Към всички проекти