Период на изпълнение 2007
Възложител ТЕЦ Девен АД

РАБОТЕН ПРОЕКТ НА АСУТП И ТЕХНОЛОГИЧНА ЗАЩИТА НА ПОДГРЕВАТЕЛИ ВИСОКО НАЛЯГАНЕ ГРУПИ I ДО V В ТЕЦ “ДЕВЕН” АД

В рамките на здачата е изготвен работен проект.

В работния проект са отразени промените, направени по време на експлоатацията, по отношение на блокировките и защитите, и са разработени:

  •  мнемосхеми с оглед визуализация и управление от системата за управление TPS;
  •  структурни схеми на контурите за автоматично регулиране;
  •  нови чертежи на сборки и задвижки.
Към всички проекти