Период на изпълнение 2009 - 2012
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОУЧВАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ, ДЕМОНТАЖ, НАСТРОЙКА И ПУСК НА ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ (ТСИ) И АНАЛИЗ НА ВИБРАЦИОННОТО СЪСТОЯНИЕ НА ТГ №5-8

Задачата е разработена в два етапа - идеен и работен проект.

На фаза идеен проект за Блок №6 е направено предложение за промяна на техническото задание на Възложителя с оглед избягване на показващите прибори и реализиране на визуализацията на монитор, разположен на операторския пулт на съответния турбогенератор. Предложението е прието от Възложителя и в последствие изпълнено и за останалите енергоблокове.

В работния проект са отразени промените на технологичните защити на турбогенераторите с оглед на включване на защита по осево изместване с тройно резервиран модул, както и на вибрации на лагерите и са разработени мнемосхеми с оглед визуализация.

Към всички проекти