Image
Период на изпълнение 2011 - 2014
Възложител Не е уточнено

ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РАЗМЕРИТЕ И ДЕЗАКТИВАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ПРИ ИЗВЕЖДАНЕ ОТ ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Изпълнението на задачата включва:

  •  Разработване на концепция за разположение на технологичното оборудване
  •  Разработване на идейни, технически и работни проекти по всички части
  •  Строеж
  •  Изпитания на съоръжението и пускане в експлоатация
Към всички проекти