Image
Период на изпълнение 2007 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА ВИЗУАЛНА ИНДИКАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ – SPDS

В рамките Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” беше проектирана и внедрена Система за визуална индикация на критичните параметри за безопасност.

Целта на проекта бе да се осигурят средства за интерпретиране на значението и смисъла на измерените аналогови стойности на параметрите на системите, дискретни сигнали и състоянието на оборудването на блока. Тази интерпретация е представена в леснодостъпен, интуитивен и най-вече синтезиран Човеко-машинен интерфейс (ЧМИ) така, че оператора да може да се ориентира бързо за състоянието на блока като цяло, в който и да е режим от неговата работа, да идентифицира евентуален проблем и да бъде подпомогнат от системата за вземане на адекватно решение за по нататъшните му действия.

Проектът е преминал през етапите работен проект на системата, изработка и доставка на необходимото оборудване, монтаж и пусково-монтажни работи.

Системата се реализира първоначално на ПМС-1000 (пълномащабен симулатор), където е верифицирана и валидирана, включително и чрез симулиране на бавни и бързи преходни режими, след което е въведена на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Към всички проекти