Image
Период на изпълнение 2007 - 2008
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ В АВАРИЙНИ И СЛЕДАВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (СККП)

Предмет на проекта е въвеждането на система за контрол на критичните параметри (СККП) след възникване и протичане на проектни и надпроектни аварии, която да осигурява достатъчно надеждна информация на персонала управляващ блока, с цел идентифициране на аварията, определяне изпълнението на необходимите задачи по безопасност, проследяване на последователността на събитията, както и за изпълнение на действията, предвидени в аварийните експлоатационни инструкции.

Етапите на проекта са:

  • Анализ за наличието на сигнали, които да бъдат използвани за нуждите на системата СККП, както и съответствието на избраните параметри по отношение изискванията на RG 1.97, и в допълнение определяне на квалификационния статус на съществуващо оборудване;
  • Работен проект на системата, изработка и квалификация на необходимото оборудване, доставка на оборудването, монтаж и пусково-монтажни работи.
Към всички проекти