Image
Период на изпълнение 2012
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ, ИЗПИТАНИЯ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВЪЗЛИ ОТ ВОДО-ВОДОРОДНОТО ОХЛАЖДАНЕ НА ГЕНЕРАТОР №7

Задачата представлява инженерингов проект, обхващащ дейностите проектиране, доставка, демонтажни, монтажни и пусково-наладъчни работи по частите Електро, Машинно-технологична и КИП и А. Отнася се за пълна подмяна на оборудването на следните възли от водо-водородното охлаждане на Генератор №7:

  •  Газов пост;
  •  Табло "Водо - водородно охлаждане";
  •  Вентили на магистрали за водород и въглероден двуокис;
  •  Нов стенд за автоматичен анализ честотата на водорода.

Проектните решения, избраното оборудване и монтажното изпълнение отговарят на очакванията на Възложителя "ТЕЦ Марица изток 2" и са добра основа за надеждната работа на охладителната система на Генератора, респективно за работата му на номинални параметри.

Към всички проекти