Image
Период на изпълнение 2009 - 2010
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТАТИЧНИ ВЪЗБУДИТЕЛНИ СИСТЕМИ НА ТУРБОГЕНЕРАТОРИ СТАНЦИОННИ №5 И №6

В предмета на поръчката е предвидена подмяна на съществуващите високочестотни възбудителни системи с нов тип статични. Договорът е пълен инженеринг и включва проектиране по части строителна и електрическа, доставка на новите възбудителни системи, демонтаж на съществуващото оборудване, монтаж на новото, наладка и пуск.

Изпълнени са в пълен обем всички дейности съгласно заводските инструкции, нормативи и наредби.

Към всички проекти