Image
Период на изпълнение 2010 - 2011
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДЕМОНТАЖ, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТАТИЧНА ВЪЗБУДИТЕЛНА СИСТЕМА UNITROL 5000 НА ТГ-8

В предмета на поръчката е предвидена подмяна на съществуващата високочестотна възбудителна система с нов тип - статична.

Договорът е пълен инженеринг и включва проектиране по части строителна и електрическа, доставка на новите възбудителни системи, демонтаж на съществуващото оборудване, монтаж на новото, наладка и пуск.

Изпълнени са в пълен обем всички дейности съгласно заводските инструкции, нормативи и наредби.

Към всички проекти