Период на изпълнение 2009 - 2011
Възложител ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД

ПРОЕКТИРАНЕ, ДЕМОНТАЖ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ, ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ИЗРАБОТВАНЕ НА ЕКЗЕКУТИВ НА ЦИФРОВИ РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ НА БЛОКОВЕ №№5, 6 И 8

Проектите предвиждат подмяна на цели комплекти съществуващи аналогови Релейни защити с нов тип съвременни цифрови защити, модулно изградени и предназначени за мощни генераторни блокове. Проектно е реализирана 100%-на резервираност с оглед максимална сигурност за защита на електрооборудването на блоковете.

Към всички проекти