Период на изпълнение 2002 - 2014
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПРОДЪЛЖАВАНЕ СРОКА НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЛОКОВЕ 5 И 6 НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Основни цели на тази задача са разработването на комплекс от организационни, технически и методически мероприятия за удължаване на срока на експлоатация на блокове 5 и 6, осигуряване на съответствие със съвременните нормативно-технически изисквания за АЕЦ в експлоатация, обосноваване на сроковете и необходимите мерки по осигуряване на ресурса на конструкции, системи и компоненти (КСК) до изтичането на настоящите лицензии през 2017г. за 5-ти блок, респективно 2019г. за 6-ти блок, и в перспектива за дългосрочна експлоатация за следващите 15 години на всеки от блоковете.

Към всички проекти