Image
Период на изпълнение 2003 - 2012
Възложител АЕЦ "Белене"

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УПРАВЛЕНСКИ, КОНСУЛТАНТСКИ, НАДЗОРНИ И ИНЖЕНЕРИНГОВИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯТА НА АЕЦ БЕЛЕНЕ

Цел на предоставените управленски, консултантски, надзорни и инженерингови услуги е подпомагане реализацията на Проекта за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на атомната електроцентрала в Белене.

Дейностите, за които е оказано съдействие на Собственика са:

  •  Изготвяне на подробна технико-икономическа обосновка за седемте варианта за избор на реактора;
  •  Технически и икономически анализи в съответствие с препоръките на МААЕ;
  •  Структуриране на проекта;
  •  Оценка на въздействието върху околната среда;
  •  Разработване на техническото задание, тъжната документация и оценка на предложенията на участниците в търга;
  •  Подготовка на ИДС договора (договор за изпълнение, доставка и строителство) и подпомагане на собственика в преговорния процес;
  •  Управление на качеството;
  •  Преглед на проекта, потвърждаване на пакетите с проектни данни;
  •  Строителен надзор.

Проектът е започнал през 2003 г. и е действащ до 2012г., когато е замразен с решение на Народното събрание.

Към всички проекти