Image
Период на изпълнение 2004 - 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПОДОБРЯВАНЕ НА СЕИЗМИЧНАТА УСТОЙЧИВОСТ НА НОСЕЩИТЕ КОНСТРУКЦИИ НА СГРАДИ НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ"

Проектът е изготвен в рамките на Мярка 19121 от Програмата за модернизация на АЕЦ „Козлодуй”.

На базата на анализ и разработен идеен проект за укрепване на Машинна зала, Електро етажерки и Спецкорпус на блокове 5 и 6 (Мярка 19121) е извършено работно проектиране. С изпълнението на работния проект сградите се осигуряват за поемане на сеизмично въздействие 0,5 от общите стойности на проверочното земетресение. Укрепването се състои в усилване на съществуващите вертикални връзки, усилване на връзките между стоманобетоновите елементи, влагане на нови връзки, както и в усилване на елементи от основите. По време на реализацията на проекта е извършван авторски надзор по части строително-конструктивна, машинно-технологична и отопление, вентилация и климатизация.

Към всички проекти