Период на изпълнение 2012
Възложител ТР София изток

ПОДМЯНА НА РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ НА ГЕНЕРАТОР № 1 С МИКРОПРОЦЕСОРНИ В ТР "СОФИЯ ИЗТОК"

Изпълнението на договора обхваща следните дейности:

  •  Изготвяне на работен проект за новите микропроцесорни защити;
  •  Доставка на микропроцесорни устройства и помощна апаратура - многофункционална генераторна защита, диференциална  защита, земно-роторна защита;
  •  Демонтажни и монтажни работи;
  •  Изчисляване на настройки, конфигуриране на защитите, функционални проби и пусково-наладъчни работи;
  •  Обучение на персонала.
Към всички проекти