Image
Период на изпълнение 2007 - 2008
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ПОДГОТОВКА НА КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗИ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

Проектът за подготовка на комплект документи за получаване на лицензи за специализирано обучение за дейности в ядрени съоръжения е разработен в няколко фази.

Фаза 1 – анализ на нуждите от обучение – анализ на длъжностните характеристики. Разработване на списък с длъжности, за които е необходимо специализирано обучение – идентифицираха се 90 позиции, върху които разработената система оказва влияние.

Фаза 2 – проектиране - Дефиниране на програми за обучение и разработване на материали за обучение.

Фаза 3 – разработка на материали за обучение. От материалите за обучение се изработват курсове на обучение. Разработени са 47 курса на обучение, съдържащи повече от 600 теми. Курсовете на обучение описват в детайли текущия статус на централата (на всички ядрени блокове)

Към всички проекти