Image
Период на изпълнение 2009 - 2010
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВРЪЗКА ОТ СИСТЕМАТА ЗА КОНТРОЛ НА КРИТИЧНИТЕ ПАРАМЕТРИ (СККП) И СИСТЕМАТА ЗА ИНДИКАЦИЯ НА ПАРАМЕТРИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ (СИПБ) НА 5 И 6 БЛОК КЪМ ЦЕНТЪРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АВАРИИ (ЦУА)

Целта на проекта е изграждане на система, която да извежда информация от системи „Система за контрол на критичните параметри” (PAMS) и „Система за индикация на параметрите за безопасност” (SPDS), инсталирани на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”, на изнесени терминали в Центъра за управление на авариите (ЦУА).

За целта са изградени връзки между разнородни компютърни мрежи, организиран е пренос на данни към ЦУА, тяхното приемане, обработка, архивиране и визуализиране на съответните работни места.

Към всички проекти