Период на изпълнение 2004 - 2005
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

ОЦЕНКА НА БОРНОТО РАЗРЕЖДАНЕ

Проектът е изпълнен в рамките на Мярка 26321 от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".

Предмет на анализа е борното разреждане, предизвикано от системата за планово разхлаждане и системата за техническа вода отговорни потребители

Проектът предвижда:

  • Оценка на технологичната схема  и състоянието на всички блокове от гледна точка на топлообменника за аварийно разхлаждане;
  • Оценка на химичните примеси на системата за техническа вода (отговорни потребители) и системата за водоочистка;
  • Анализ на списъка на изходните събития за проектни и надпроектни аварии за реактори ВВЕР 1000 и поведението на параметрите на първи контур и системата за техническа вода;
  • Оценка на всички условия за планово и аварийно топлоотвеждане чрез топлообменниците за техническа вода и другите осигуряващи системи;
  • Оценка на периодичното и постоянното техническо обслужване на оборудването и системата за контрол на химичния състав на водата;
  • Изготвяне на предложения за модернизация, свързани с химическо третиране и честотата на периодичния контрол на системата за техническа вода.
Към всички проекти