Image
Период на изпълнение 2011
Възложител Завод за стъклен амбалаж Рубин АД, гр. Плевен

ОБСЛЕДВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕНИТЕ СИСТЕМИ НА „РУБИН” АД, ГР. ПЛЕВЕН

Договорът е подписан съгласно Закона за енергийната ефективност.

В резултат на изпълнение на договора на Възложителя са предадени:

  • Доклад за обследване на енергийна ефективност на промишлената система
  • Резюме на доклада за обследване на енергийната ефективност на промишлените системи за предаване в Агенцията за устойчиво енергийно развитие
  • Доклад за обследване на енергийна ефективност на сграда
  • Резюме на доклада за обследване на енергийната ефективност на сграда за предаване в Агенцията за устойчиво енергийно развитие

В доклада за оценка на енергийната ефективност на промишлените системи са отбелязани всички възможности за подобряване на енергийната ефективност на дружеството. Като задължителна мярка е отбелязана реконструкция на парния котел, който се ползва за отопление и битово горещо водоснабдяване. Инвестицията ще бъде изплатена за 2,8 години при вътрешна норма на възвръщаемост 34%. В резултат на реконструкцията ще бъде икономисана 1,53 MWh енергия за година и ще бъдат спестени 416 t CO2.

В доклада за оценка на енергийната ефективност на сграда са отбелязани всички възможности за подобряване на енергийната ефективност за административната сграда на дружеството. Като задължителни мерки са отбелязани полагане на топлинна изолация на покрива и подмяна на стара дървена дограма с PVC дограма. Инвестицията ще бъде изплатена за 4,0 години при вътрешна норма на възвращаемост (IRR) 23%. В резултат на реконструкцията ще бъде икономисана 84 000 kWh енергия за година и ще бъдат спестени 172 t CO2. В резултат на определените мерки за енергийна ефективност, класът на енергопотреблението ще се промени от "Е" на "С".

Към всички проекти