Image
Период на изпълнение 2008 - 2011
Възложител Свилоцел ЕАД

МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТУРБОГЕНЕРАТОР 10,5МW, РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА КРУ 6КV

Задачата включва:

  • проектиране и изпълнение на връзка на новия 10,5МW турбогенератор със съществуващото комплектно разпределително устройство (КРУ) 6kV, както и ретрофит на килията с монтаж на нов прекъсвач и релейна защита;
  • доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на прекъсвач, измервателни трансформатори и релейни защити на генератора;
  • доставка на електромери;
  • ръчно и автоматично синхронизиране на генератора към преносната мрежа.
Към всички проекти