Image
Период на изпълнение 2016 - 2018
Възложител Топлофикация София ЕАД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ТУРБОАГРЕГАТ ТГ 4 В ТЕЦ „СОФИЯ ИЗТОК“ С НОВА ПРОТИВОНАЛЕГАТЕЛНА ТУРБИНА

Проектиране, поръчка, управление на проекта, тестове, настройка на съоръженията, въвеждане в експлоатация, издаване на гаранции.

 

 

Към всички проекти