Период на изпълнение 2002 - 2003
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА МЕЖДИНЕН КОНТУР

Модернизацията на система междинен контур (TF) се извършва с цел да се изключат последствията от междусистемен теч.

Целта на разработката се явява изключването на зависим отказ - разрушение на тръбопровод на междинен контур в нехерметичната част. Отказът може да се получи в резултат от превишаване на налягането в междинния контур над разчетното, при разуплътнение на топлообменника на автономния контур на главната циркулационна помпа (ГЦП) или на доохладителя на продувката на първи контур.

Обемът на работа по този проект включва:

  •  Доставка на тръба 325х12, съгласно изискванията на работен проект на АЕП Москва;
  •  Изготвяне на работен проект (блок тръбопроводи), опори, подвески и съответните спецификации;
  •  Осъществяване на авторски надзор по време на монтажните работи;
  •  Изготвяне на екзекутивни чертежи.

В резултат на изпълнение на проекта, при възникване на междусистемен теч същия се локализира в хермообема и няма да има изхвърляне на активност извън пределите на междинния контур. 

Към всички проекти