Период на изпълнение 2002 - 2006
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕН КОНТРОЛ НА РАДИАЦИОННАТА БЕЗОПАСНОСТ – СЕЙВАЛ НА БЛОКОВЕ 5 И 6

Задачата е част от Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй”.

Поради това, че съществуващата система за радиационен контрол беше морално и физически остаряла, в рамките на Мярка 45441 от Програмата за модернизация беше изготвен и реализиран проект с максимално използване на съществуващите кабелни връзки, електрическо захранване и пробоотборни тръби от първоначалния проект.

Модернизираната Централизирана информационно-измерителна система за радиационен контрол осигурява непрекъснат контрол в реално време на радиационната обстановка в помещенията на Спец корпус, 5 и 6 блок - Реакторно отделение и Машинна зала.

Към всички проекти