Image
Период на изпълнение 2008 - 2009
Възложител АЕЦ Козлодуй ЕАД

МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЪЛНОМАЩАБЕН ТРEНАЖОР НА БЛОК 6 – УНИФИЦИРАН КОМПЛЕКС ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА, АВТОМАТИЗИРАНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧНИТЕ ПРОЦЕСИ И КИС

В рамките на Програмата за модернизация на блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй” беше извършена подмяна на унифицирания комплекс технически средства (УКТС), автоматизираната система за управление на технологичните процеси (АСУТП) и комплексната информационна система (КИС), които изменения се отразиха в промяна на съответните системи на пълномащабния симулатор, с цел поддържане на съответствие с ядрените блокове и осигуряване на адекватен процес на обучение.

Проектът продължи 18 месеца и приключи през пролетта на 2009 година.

Към всички проекти