Image
Период на изпълнение 2006
Възложител Wolfel Beratende Ingenieure GmbH

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРОЕКТ „АНАЛИЗ НА ЕФЕКТА ОТ УДАР НА ГОЛЯМ ПЪТНИЧЕСКИ САМОЛЕТ В СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ НА ЯДРЕНИ ИНСТАЛАЦИИ И ДЕФИНИРАНЕ НА МЕРКИ ЗА РЕДУЦИРАНЕТО МУ"

Основната цел на проекта е да се извърши допълнителна и независима оценка на инженерната сигурност на сграда на реактор от поколение 3+, подложена на ударно въздействие предизвикано от голям пътнически самолет.

За целите на проекта са извършени следните дейности:

  • Оценка на въздушния трафик в района на централата;
  • Изчисляване на товарните функции на Boeing 747 и Airbus 380 за различни скорости на удар и различни количества гориво в резервоарите по метода Риера;
  • Числено моделиране на строителната конструкция на реакторно отделение и на конструкциите на самолетите;
  • Провеждане на серия от нелинейни динамични анализи за дефиниране на граничния капацитет, основните механизми на разрушаване и коефициентите на сигурност за различните сценарии на удар;
  • Оценка на динамичното реагиране на вътрешните конструкции посредством етажни спектри на реагиране;
  • Изготвяне на препоръки към Проектанта за конструктивни изменения с цел подобряване на сигурността.
Към всички проекти