Период на изпълнение 2003 - 2004
Възложител Национална електрическа компания ЕАД

КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗКА С РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРЕДПРОЕКТНИ ПРОУЧВАНИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА АЕЦ "БЕЛЕНЕ" - ТЕХНИКО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ И ОВОС

В съответствие с българското и европейското законодателство, за изграждането на ядрена централа е необходимо да се разработи оценка на въздействието върху околната среда и технико-икономически анализ. Разработването на доклад за оценка на въздействието върху околната среда и отделен доклад за техническата и икономическата осъществимост на строителство на ядрена централа на площадка "Белене" в България е поръчано от НЕК през октомври 2003 г.

Оценка на въздействието върху околната среда е направена от екип от сертифицирани специалисти. Проучването обхваща седем реакторни технологии, а именно: Westinghouse - САЩ, Руската компания "Атомстройекспорт", Канадската Канду, Чешката Skoda, "Арева" от Франция. Предложените проекти реактори са следните:

  •  AECL 676-728 MWe CANDU-6;
  •  ASE 606-645 MWe WWER/640 B-407;
  •  ASE 1068 MWe WWER-1000/B-466;
  •  Framatome 1545 MWe ANP EPR;
  •  Framatome ANP 1000 MWe SWR;
  •  Шкода 1000MWe WWER-1000/B-320;
  •  "Уестингхаус" 1117 - 1500 MWe AP-1000.

Въздействията върху околната среда са оценени, като се разглеждат най-неблагоприятните характеристики на избраните технологии. Докладът е разработен в съответствие с изискванията на нормативните документи и е подложен на четири публични изслушвания в България и публично обсъждане в Румъния (Турну Мъгуреле). Положително становище по доклада е представено от Министерството на околната среда и водите през ноември 2004 г. Това становище е една от предпоставките, които позволяват на правителството да вземе решение "по принцип" за изграждане на атомна електроцентрала.

Друга предпоставка за решение "по принцип" е да се разработи икономически, технически и социален анализ на проекта. Проучването, както и оценката на въздействието върху околната среда, обхваща седемте реакторни технологии, споменати по-горе. Целта е да се направи преглед, оценка и актуализация на предишни проучвания и прогнози, както и да се определи необходимостта от електрически производствени мощности в България, вида на реакторната технология, която трябва да се използва и пригодността на площадка "Белене" за допълнителен капацитет. Докладът е готов в края на 2004 г. и в съответствие с изискванията на българския Закон за безопасно използване на ядрената енергия, е подложен на обществено обсъждане. След като преминава успешно процедурата, предпроектното проучване е представено на Съвета на министрите, които вземат решение "по принцип" за изграждане на ядрена централа на площадка Белене, състояща се от два 1000 мегаватови блока.

Към всички проекти